FİZYOTERAPİ

Manuel Terapi

Manuel terapi, doku elastikiyetini iyileştirmek, eklem hareket açıklığını artırmak, eklem ve yumuşak dokuları mobilize ya da manipüle etmek, rahatlama sağlamak, ağrıyı düzenlemek, yumuşak doku şişkinliğini, inflamasyonu ve hareket kısıtlılığını azaltmak gibi amaçlarla, el ile yapılan tedavilerdir. Manuel terapi vücudun her bölgesinde kullanılabilir. Omurga problemleri, alt ve üst ekstremite problemleri, çene problemleri ve fibromiyalji gibi durumlar manuel terapinin ilgi alanı içerisindedir. Manuel terapistler hareket bozukluklarını tespit ederek uygun tedavileri uygulama yeteneğine sahiptir.

3D Skolyoz Tedavisi (Postural Restorasyon)

Omurganın sağa ve sola 10 dereceden fazla eğrilmesi skolyoz olarak tanımlanır. Skolyozda omurga bir tarafa doğru eğrilirken omurlar da kendi eksenleri etrafında döner. Yani skolyoz üç boyutlu bir deformitedir. Bu nedenle vücutta ciddi şekil bozukluklarına sebep olup göğüs kafesi deformitesi ile iç organların çalışmasını etkileyecek seviyeye ulaşabilir. Skolyoz omurgada bir ya da birden çok eğrilikle ortaya çıkabilir. Skolyoz doğumsal, idiopatik (sebebi bilinmeyen) olabileceği gibi altta yatan herhangi bir nöromuskuler hastalığa bağlı olarak da gelişebilir. En sık görülen idiopatik skolyozdur. Skolyoz bebeklik, ergenlik ve yetişkinlik döneminde başlayabilir. Büyüme çağındaki çocuklarda daha sık görülür. Skolyozun ilerleme hızı hastanın yaşı, cinsiyeti, eğriliğin tipi ve büyüklüğüyle değişkenlik gösterir. Skolyoz kız çocuklarında genelde daha fazla görülür ve daha ciddi şekilde seyreder.

Kinezyo Bantlama

Kinezyo bant lâteks içermeyen yapıştırıcı akrilik içeren ısı ile aktivasyon kuran esneyebilen ince bir banttır kinezyobant hem kalınlık hem de elastikiyet açısından insan cildi ile hemen hemen aynıdır böylece cildinizi sıkıştırmaz ve kısıtlamaz. Pamuksu lifler içerir, terlemeye izin verir ve hızla kurur.

Kinezyo bandın fizyolojik etki mekanizması doğrudan dolaşım ve sinir sistemi üzerine olup hareket ile aktivasyonu ortaya çıkarabilen bir yöntemdir. İnsanoğlunun ağrı reseptörleri birinci ve ikinci deri katmanı arasında bulunur. Bu bant deriye uygulandığında birinci deri katmanını hafifçe kaldırıp bu iki katman arasında boşluk oluşturduğu için dolaşım ve hareketlilik artar. Sonuç olarak bölgedeki iyileşmeyi desteklemiş olur.

Medikal Egzersiz

Medikal Fitness; kökenini rehabilitasyondan alan, bireylerin spora özgü hareketlerini ya da günlük aktivitelerinde ihtiyaç duydukları hareket türlerini, etkili ve güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla oluşturulmuş yaklaşımlar bütünüdür. 2000’li yılların başlarında popüler olan fonksiyonel eğitim ve Medikal Fitness yaklaşımı, multidisipliner çalışmalar sonucunda gelişerek ortaya çıkmıştır. Nörolog ve fizyoterapist Dr. Vladimir Janda bu çalışmaların öncüsüdür. Dr Janda’nın çalışmaları diğer fizyoterapistler tarafından USA’ya taşınmıştır. Spor Fizyoterapisti Dr. Micheal Clark tarafından 2000 yılında, National Academy of Sports Medicine (NASM) personal trainer sertifikasyon okuluyla medikal fitness adı altında koruyucu ve rehabilitatif egzersizler olarak fizyoterapistler öncülüğünde uygulanmaya başlamıştır.

Korektif Egzersiz

Korektif egzersizler hastaya özel fonksiyon bozukluğunu düzeltmek için seçilen hareket veya egzersizlerdir. Düzeltici egzersizler temel olarak 3 basamaktan oluşur. Bunlar Sıfırlama, Sağlamlaştırma ve yeniden yüklemedir. Sıfırlamada fizyoterapist değerlendirme yaparak problemin ne olduğunu bulduktan sonra manuel yöntemlerle kişinin problemlerini çözer. Hastanın motor kontrolü ve hareket kısıtlılıklarını azalttığımız evredir.2. evre olan sağlamlaştırma koruyucu ve düzeltici yöntemlerden oluşur. Korse, kinezyo bant gibi mevcut durumu kötüye gitmesini engelleyen koruyucu önlemler alınır. Sağlamlaştırma bir yaşam tarzı yönetimi ve konservatif öneriler bütünüdür. Son aşama olan yeniden yüklemede ise hastayı tedavi edici, motor kontrolü arttırıcı egzersizlerin verildiği aşamadır. Yeniden yükleme hasta için özel bir programlama gerektirir ve düzeltici strateji ile kondisyon harmanlanır.

Myofasyal Gevşetme

Fasya; kasları, kemikleri, organları ve eklemleri saran vücudun tamamını kateden, vücutta bütünlük sağlayan bir yapıdır. Myofasya ise bu yapının kasları saran bölümüdür. Kaslar birbirine fasya ile bağlı olduğundan faysal yapının bir bölgesindeki gerilim, blokaj veya yapısal bütünlüğün bozulması o fasya boyunca herhangi bir kası veya bağlantılı başka bir yapıyı etkileyebilir.

Graston Tekniği

Graston Tekniği, kas mobilizasyonlarını gerçekleştirmek için paslanmaz çelik aletler kullanan patentli bir manuel terapi şeklidir. Esas olarak kayropraktörler, osteopatik doktorlar, fizyoterapistler, meslek terapistleri ve bazı lisanslı masaj terapistleri tarafından kullanılan bir çeşit yumuşak doku mobilizasyonudur.

Kupa Terapi

Kupa terapi antik zamanlardan beri kullanılan alternatif bir tedavi yöntemidir. Fizyoterapist bu işlem için özelinin üretilmiş kupaları hastanın tenine koyarak özelinin pompalar yardımıyla kupa ve deri arasındaki havayı boşaltır ve vakum etkisi yaratır. Bu vakum etkisi dokuda gevşeme ve dolaşımı arttırarak ağrının yok edilmesine yardımcı olur. Kullanılan kupalar cam, bambu ya da silikondan olabilir. Islak ya da kuru olmak üzere iki turlu uygulaması vardır.

Kayropraktik

Kayropraktik; kas, omurga ve iskelet sisteminin biyomekanik bozuklukları ve bunun sinir sistemi üzerinde oluşturduğu sorunları önlemesiyle ilgilenen destekleyici bir uygulama alanıdır. Yunanca bir ifade olup “el ile yapılan uygulama” anlamına gelmektedir. Kayropraksi yöntemiyle tedavi, vücut sağlığının doğal yollardan korunmasını ve direncinin geliştirilmesini amaçlar. Kayropraktik tedavinin en önemli prensibi hastanın fonksiyonel kapasitesini arttırarak yaşam aktivitesine ve kalitesine katkıda bulunmaktır.

Mobilizasyon - Manipülasyon

Eklem manipülasyon ve mobilizasyonları eklemlerdeki dizilim bozukluğu ve mekanik bozukluğu gidermek, eklemin hareketlenmesini sağlayarak ağrı ve hareket bozukluğunu tedavi etmek ve vücut biyomekaniğini düzeltmek amacıyla uygulanan tekniklerdir. Mobilizasyon, normal eklem hareketi sınırlarında düşük hız, değişken şiddette, tekrarlı, pasif, eklem ve ligamentlere uygulanan hareketlerden oluşur. Ekleme uygulanan germe ve itmeler eklem reseptörlerini uyararak gevşemeyi sağlamaktadır. Böylece eklem hareket açıklığında artış ve ağrıda azalma sağlanır. Mobilizasyonun amacı, kısıtlı bölgelerde hareketi en ileri derecede ve ağrısız biçimde arttırarak fonksiyonu kazandırmak ve vücut mekaniğini korumaktır.

Kapat

Fitness, boxing, pilates, fizyoterapi, beslenme alanlarında deneyimli ve 'personal training' konusunda uzman kadro.

Çalışma Saatleri

Pazartesi - Cumartesi:
06.30 ile 19.30 saatleri arasında açığız.

Sosyal Hesaplar
Bilgi